رئیس حسابداری-تجهیزات پزشکی

توضیحات

فرصت شغلی:

یک شرکت جوان – در حوزه تجهیزات پزشکی – محدوده اتوبان نواب- به یک رئیس حسابداری  -تمام وقت – نیازمند است.

لطفا در صورت علاقه رزومه خود را در منوی بعدی ارسال نمایید.

با تشکر از شما، متاسفانه برای این فرصت شغلی استخدام انجام شده است.