رئیس حسابداری-بازرگانی

رئیس حسابداری-بازرگانی


توضیحات استخدام

فرصت شغلی:

یک شرکت در حال توسعه – درحوزه بازرگانی – محدوده میدان جمهوری- به یک رئیس حسابداری  -تمام وقت – نیازمند است.

کار با نرم افزار هلو و آماده به کار بودن مزیت محسوب می شود.

لطفا در صورت علاقه رزومه خود را در منوی بعدی ارسال نمایید.